Контакти

+359 886 85 40 42
+359 887 65 24 19
www.shimel-bg.com
E- mail: mechkun@abv.bg

ЗА НАС

“Шимел“ ЕООД е основана през 2002 година, предлагаща качествени и новаторски строителни решения.Дружеството е регистрирано във ВОС под партиден номер 13, том 253, стр. 50 по ф.д. 817/2002г със седалище и адрес на управление гр. Провадия, ул. Цоню Тодоров №.77. Фирмата е регистрирана и в ТР, съгласно изискванията на закона.

Основен предмет на дейност е строителство и ремонт, оказване на услуги по почистване и металообработващи услуги. Фирмата предлага и услуги свързани с отпушване и поддръжка на канализационни мрежи.

Компанията разполага със собствена материално-техническа база – механизация, складове, транспортни средства и строителни бригади, по голяма част от които са високо квалифицирани работници. Специално внимание компанията отделя на качеството на строително-монтажните работи и на прилагането на съвременните технологии в строителството.

Шимел ЕООД е сертифицирана по стандарт  ISO 9001:2008 и в Камарата на строителите в България 1 група, строежи от  3 до 5 категория.

Ние сме предпочитаният партньор в строителството за клиенти, които ценят коректността и творческия подход при намирането на най-ефективните индивидуални решения за изпълнението на всеки проект .Основни принципи, от които се ръководим при изпълнение на нашите ангажименти са: професионализъм, бързина, качество и съвместимост при работа с другите участници в строителния процес.

Печелим доверието на клиента като се стремим нашите услуги да отговорят напълно или да надхвърлят очакванията му.
Целта на екипа на „Шимел” ЕООД е фирмата да бъде гарант за качество, прецизност и коректност в строителния бранш.
Това ни прави предпочитан партньор както за крупни, така и за по-малки инвеститори, тъй като им предлагаме еднакво отговорно отношение, коректност и професионализъм.